Algemene Voorwaarden en Belangrijke Informatie

 Huur en verhuur accommodatie Aan de Waterspiegel
2022-2023

Inleiding
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aan de Waterspiegel: Jacco Houmes en Mara Houmes-Vlaander, Prelaatweg 69, 4363 ND Aagtekerke, hierna te noemen ‘verhuurder’.
b. huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de accommodatie huurt, hierna te noemen ‘huurder’.

Aan de Waterspiegel verhuurt accommodatie aan huurder uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling
1.1 Reservering van accommodatie van Aan de Waterspiegel geschiedt via rechtstreekse boeking op de website van Aan de Waterspiegel. De reservering zal per ommegaande automatisch worden bevestigd door het automatische boekingssysteem van de verhuurder.

1.2 Binnen drie werkdagen na de automatische bevestiging volgt een factuur. De betaling, bestaande uit 100% van het huurbedrag en de waarborgsom die voor het verblijf in de betreffende accommodatie van toepassing is, dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur per bankoverschrijving te worden voldaan. Dit is tevens uw reserveringsopdracht. Pas na ontvangst van deze 100% betaling en de waarborgsom is de boeking definitief.

1.3 De ontvangst van de betaling wordt per e-mail door verhuurder bevestigd aan huurder. Deze bevestiging bevat tevens alle belangrijke informatie betreffende de accommodatie.

1.4 Bij niet-tijdige betaling kan verhuurder de huurovereenkomst per direct als vervallen beschouwen.

1.5 Voor boekingen gemaakt via Booking.com, Expedia en andere externe boekingskanalen, verwijzen we door naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner.

Artikel 2: Prijzen en waarborgsom
2.1 De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. De huurprijzen in alle seizoenen zijn exclusief toeristenbelasting en waarborgsom, en inclusief parkeerruimte voor één voertuig op de parkeerplaats, het handdoeken- en linnenpakket per persoon, de hand- en keukendoek, poetsdoekje en de eindschoonmaak.

2.2 Voor elke accommodatie geldt een bij die accommodatie passende waarborgsom:

Accommodatie Waarborgsom
’t Vroon €250,-
‘t Lage Licht €250,-
’t Hoge Licht € 250,-
De Wijde Blick €250,-
De Boerenhof €250,-
De Schuilstal €250,-
In de Wolken € 250,-
Camping Pod €150,-
Alpacas on Wheelzzz €150,-
De Heejstek €150,-
De Jaab €150,-

2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 8.2 van deze voorwaarden.

2.4 Deze waarborgsom zal, indien nodig, door verhuurder worden aangewend om extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden te vergoeden, zie onder meer 8.3 van deze voorwaarden.

2.5 De waarborgsom zal binnen 14 dagen na het vertrek, geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade of doorberekening van extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, op rekening van huurder worden teruggestort.

2.6 Linnengoed is (gelimiteerd tot 1 set per persoon per week) aanwezig in de vorm van een dekbedhoes, hoeslaken en sloop. Een handdoek, keukendoek en poetsdoekje zijn aanwezig. Een handdoekenpakket (1 badlaken en 1 handdoek per persoon) is eveneens aanwezig.

Artikel 3: Annulering

3.1          Bij annulering van een boeking met een non-refundable tarief vindt geen restitutie plaats. Alleen de waarborgsom zal worden teruggestort.

3.2         Voor annulering van een boeking met een standaardtarief geldt:

– tot 12 weken voor aankomst: restitutie van het gehele bedrag met aftrek van 50,- administratiekosten;
– tussen 12 – 8 weken voor aankomst: restitutie van 70 % van het bedrag van de accommodatiekosten met aftrek van 50,- administratiekosten;
– binnen 8 weken voor aankomst: geen restitutie mogelijk. Alleen de waarborgsom zal worden teruggestort.

3.3          Voor annulering van een boeking met het flexibele tarief geldt :

– tot 15 dagen voor aankomst : restitutie van het gehele bedrag van de accommodatiekosten met aftrek van 20 %.

3.4         Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar worden gemaakt via e-mail aan verhuurder, en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per e-mail worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.

3.5          Annulering in geval van epidemieën, pandemieën, natuur- of kernrampen in het land of regio van de huurder, zijn voor verhuurder geen reden om tot restitutie over te gaan als deze omstandigheden zich niet voordoen in de omgeving van Aan de Waterspiegel en de accommodatie voor verhuur beschikbaar is.

3.6          No show: wanneer huurder zonder melding op de eerste dag van het gereserveerde niet arriveert, behoudt huurder zich het recht voor de gemaakte reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw te verhuren. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

3.7          Verhuurder raadt huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen
4.1 Er mogen nooit meer dan het opgegeven maximaal aantal personen in de accommodatie verblijven en/of overnachten. Ook een zuigeling (eventueel in een campingbedje) telt als een volwaardige persoon. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Huisdieren
5.1 Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld, heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal terzake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding en extra schoonmaakkosten te vorderen.

Artikel 6: Klachten
6.1 Meld eventuele klachten over schade en incomplete inventaris van de accommodatie op de dag van aankomst voor 18.00 uur direct bij verhuurder en/of diens medewerkers, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost.

6.2 Eventuele (financiële) compensatie bij nadien gemelde klachten – ongeacht de reden hiervoor – is uitgesloten.

Artikel 7: Aankomst- en vertrek
7.1 De dag van aankomst en vertrek is zaterdag gedurende het hoogseizoen (juli en augustus). De aankomsttijd verschilt per accommodatie:

Accommodatie                           Check-in                                             Check-out
’t Vroon                                     15.00 – 16.00 uur                               voor 11.30 uur
’t Lage Licht                              15.00 – 16.00 uur                               voor 11.30 uur
’t Hoge Licht                             15.00 – 16.00 uur                               voor 11.30 uur
Wijde Blick                               15.00 –  16.00 uur                               voor 11.30 uur
De Boerenhof                            15.00 – 16.00 uur                               voor 11.30 uur
De Schuilstal                            15.00 – 16.00 uur                                voor 11.30 uur
In de Wolken                            15.00 – 16.00 uur                                voor 11.30 uur
Camping Pod                            13.00 – 14.00 uur                                voor 09.00 uur
Alpacas on Wheelzzz                13.00 – 14.00 uur                               voor 09.00 uur
De Heejstek                               13.00 – 14.00 uur                               voor 09.00 uur
De Jaab                                      13.00 – 14.00 uur                               voor 09.00 uur

De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij in overleg met verhuurder anders is afgesproken.                                                                                            Het is niet mogelijk om na 18.00 uur in te checken.

7.2 Op de dag van vertrek dient de accommodatie conform de check-out checklist te worden achtergelaten. Zie onder meer 8.3 van deze voorwaarden. Ook is informatie hierover te vinden in de informatiemap die in de accommodatie aanwezig is.

7.3 Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.

7.4 De inspectie van de accommodatie met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk terugstorten van de waarborgsom vindt plaats na vertrek van de huurder.

Artikel 8: Verplichtingen van de huurder – erfregels
8.1 De accommodatie dient door huurder met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot de accommodatie worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

8.2 Indien huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde accommodatie en/of inventaris of de sleutel(s) van de accommodatie of tot de accommodatie behorende ruimten kwijtraakt, dient dit onmiddellijk per e-mail aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en/of vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar en eventuele medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.

8.3 De accommodatie dient bij vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Meubels in de oorspronkelijke opstelling. Het beddengoed afgehaald en in de kussenslopen in de gang gezet. Serviesgoed met toebehoren opgeruimd. Indien een vaatwasser aanwezig is, dient deze leeg te zijn. Vuilnis (ook uit de pedaalemmers) dient te zijn weggebracht. De containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden zich op het terrein.

8.4 Het is op het gehele terrein en in de accommodaties van Aan de Waterspiegel ten strengste verboden te roken. Dit geldt voor binnen in de accommodatie alsook op de parkeerplaats, in toegangsruimten, trappenhuis, het balkon, in de loggia, achter de balustrade of in de tuin. Ook open vuur op het terrein is verboden. Barbecueën is wel toegestaan. Indien toch geconstateerd wordt door verhuurder dat er is gerookt dan wel een open vuur gestookt is, zal een extra schoonmaakploeg worden ingehuurd om de accommodatie en/of de omgeving schoon te maken, welke kosten zullen worden verhaald op huurder.

8.5 Uit het appartement meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschaf- en € 50,- administratiekosten worden in rekening gebracht.

8.6 In geval van nood heeft verhuurder het recht de vakantieaccommodatie te betreden.

Artikel 9: Annuleringen door verhuurder
9.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van overmacht, zoals politieke onrust, oorlog, natuur- en kernrampen, pandemieën, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van de betaalde huursom, maar verhuurder behoudt zich het recht voor om 50,- administratiekosten in te houden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar worden niet geaccepteerd.

10.2 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.

10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om de accommodatie van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven, strandopgangen, parkeerplaatsen, enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen en andere (landbouw)werkzaamheden, noch voor de natuurlijke geluiden van boerderijdieren rondom de accommodatie.

10.5 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rondom de accommodatie van Aan de Waterspiegel.

10.6 Aan de voorzijde van Aan de Waterspiegel is een parkeerplaats waar auto’s en motoren van huurders geparkeerd dienen te worden. Het parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan auto, motor, caravan, camper of fiets van de huurder.

Artikel 11: Informatie en voorwaarden
11.1 Verhuurder heeft zijn uiterste best gedaan de accommodatie, ligging, omgeving en activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op de website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

11.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

11.3 Verhuurder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen aan te passen wanneer nodig.

11.4 Huurders worden geacht kennisgenomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse boekingen bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Middelburg bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.